Bidaiko kideen testigantzak

Hemen ikus dezakegu Mozambira egin den bidaiaren esperientzak, portagonisten eskutik: Andoni Uribeetxeberria (Harreman GKEko ordezkaria), Amaia Zabala (Goienako kazetaria) eta Oihana Arietaleanizbeaskoa (Hiruatx GKEko ordezkaria).

MUNDUKIDEren sare sozialetan esandakoak

  • Mundukide en Mozambique
  • Mundukide en Mozambique
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide