Aurrekontua

 

SARRERAK GP 2017 %
KOOPERATIBAK 600.000,00 € %
PARTIKULARRAK 75.000,00 € %
GGKEak 40.000,00 € %
ERAKUNDE PUBLIKOAK 843.880,00 € %
HEGOALDEAN JASOTAKO LAGUNTZAK 100.000,00 € %
BESTELAKOAK  4.500,00 € %
GUZTIRA 1.897.454,00 € %
GASTUAK GP 2017 %
INTERKOOPERAZIOA 1.418.948,00 € %
INTERKOOPERAZIOA MOZAMBIKE 612.099,00 € %
INTERKOOPERAZIOA KUBA-CNCA+ACPA 211.000,00 € %
INTERKOOPERAZIOA BRASIL MST 322.246,00 € %
 INTERKOOPERAZIOA HERRIALDE BERRIA 192.833,00 € %
INTERKOOPERAZIO OROKORRA 80.770,00 € %
GESTIO GASTUAK 242.355,00 € %
FONDOAN KAPTAZIOA 46.896,00 € %
SENSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 68.377,00 € %
KUDEAKETA 127.082,00 € %
GUZTIRA  1.661.303,00€  %
EMAITZA 14.577,00 €

MUNDUKIDEren sare sozialetan esandakoak

  • Mundukide en Mozambique
  • Mundukide en Mozambique
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide