2017

 Ikusi auditoria txostena PDF formatuan

Urteko txostena 2017

2017  AUDITATUTAKO  KONTUAK

DIRU SARRERAK
KOOPERATIBAK 744.674 € 40%
ERAKUNDE PUBLIKOAK 841.282 € 45 %
GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK 65.000,00 € 3%
PARTIKULARRAK 90.057 € 5%
HEGOALDEAN JASOTAKO LAGUNTZAK 98.283 € 5%
BESTELAKOAK 44.908 € 2%
GUZTIRA 1.884.205 € 100%
GASTUAK
INTERKOOPERAZIOA 1.635.210 € 87 %
INTERKOOPERAZIOA MOZAMBIKE 662.583 € 35 %
INTERKOOPERAZIOA KUBA 152.785 € 8 %
INTERKOOPERAZIOA BRASIL 392.058 € 21 %
INTERKOOPERAZIOA  KOLONBIA/EKUADOR  98.658 € 5 %
INTERKOOPERAZIO OROKORRA 39.614 € 2 %
HITZARTUTAKO PROGRAMAK 289.511 € 15 %
GASTU OROKORRAK 248.995 € 13 %
FONDOEN KAPTAZIOA 44.274 € 2 %
SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 54.953 € 3 %
KUDEAKETA 149.768 € 8 %
GUZTIRA 1.884.205 € 100%
EMAITZA 0 €

Kontuak LKS Auditores S.L.-k auditatutakoak dira.