Aurrekontua

2018 Aurrekontua

SARRERAK GP 2018 %
KOOPERATIBAK 655.000,00 € 35%
PARTIKULARRAK 95.000,00 € 5%
GGKEak 50.000,00 € 3%
ERAKUNDE PUBLIKOAK 773.358,00 € 41%
HEGOALDEAN JASOTAKO LAGUNTZAK 282.620,00 € 15%
BESTELAKOAK  10.000,00 € 1%
GUZTIRA 1.865.978,00 € 100%
GASTUAK GP 2018 %
INTERKOOPERAZIO GASTUAK 1.500.221,00 € 85%
INTERKOOPERAZIOA MOZAMBIKE 702.647,00 € 40%
INTERKOOPERAZIOA KOLOMBIA 67.460,00 €  4%
INTERKOOPERAZIOA BRASIL MST 603.192,00 € 34%
 INTERKOOPERAZIOA EKUADOR 22.547,00 € 1%
INTERKOOPERAZIOA AFRIKA 2 64.375,00 € 4%
ERALDAKETARAKO HEZKUNTZA 40.000,00€ 2%
GESTIO GASTUAK  256.758,00 € 15%
FONDOEN KAPTAZIOA 56.440,00 € 3%
SENSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA  51.155,00 € 3%
KUDEAKETA   149.168,00€ 3 %
 GUZTIRA  1.756.979,00€  100%
SEGURITATE FONDOA 108.999,00 €