Kontuak

2016 AUDITATUTAKO  KONTUAK

DIRU SARRERAK %
KOOPERATIBAK 511.731 € 31%
ERAKUNDE PUBLIKOAK 963.735 € 58%
GOBERNUZ KANPOKO ERAKUNDEAK 58.000,00 € 4%
PARTIKULARRAK 75.009 € 5%
HEGOALDEAN JASOTAKO LAGUNTZAK 20.001 € 1%
BESTELAKOAK 22.007 € 1%
GUZTIRA 1.650.484,00 € 100%
GASTUAK %
INTERKOOPERAZIOA 1.371.874 € 84 %
INTERKOOPERAZIOA MOZAMBIKE 584.548 € 36 %
INTERKOOPERAZIOA KUBA 149.463 € 9 %
INTERKOOPEAZIOA BRASIL 394.209 € 24 %
HERRIALDE BERRIAREN IDENTIFIKAZIOA 12.929 € 1 %
INTERKOOPERAZIOOROKORRA 10.725 € 1 %
HITZARTUTAKO PROGRAMAK 220.000 € 14 %
GASTU OROKORRAK 257.291 € 16 %
FONDOEN KAPTAZIOA 38.765 € 2 %
SENTSIBILIZAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA 76.471 € 5 %
KUDEAKETA 142.054 € 9 %
GUZTIRA 1.629.165,00 € 100%
EMAITZA 21.319,00 €

 

Kontuak LKS Auditores S.L. auditatutakoak dira 

MUNDUKIDEren sare sozialetan esandakoak