Aurrekontua

AURREKONTUA

SARRERAK PG 2016 %
KOOPERATIBAK 422.000,00 € 22%
PARTIKULARRAK 85.000,00 € 4%
GKE 81.000,00 € 4%
ADMINISTRAZIOAK 1.040.954,00 € 55%
HEGOALDEAN LORTUTAKOAK 190.000,00 € 10%
ZERBITZUAK 74.000,00 € 4%
BESTE BATZUK 4.500,00 € 0%
GUZTIRA 1.897.454,00 € 100%
GASTUAK PG2016 %
INTERKOOPERAZIO EKINTZAK 1.587.247,00 € 84%
MOZAMBIKE 799.991,00 € 43%
CUBA-CNCA+ACPA 273.106,00 € 15%
BRASIL MST 351.850,00 € 19%
3P30 INTERKOOPERAZIOA 100.000,00 € 5%
INTERKOOPERAZIO ZERBITZUAK 62.300,00 € 3%
KUDEAKETA GASTUAK 262.715,00 € 14%
KAPTAZIOA 55.000,00 € 3%
KOMUNIKAZIOA, HEZKUNTZA TA SENSIBILIAZIOA 69.715,00 € 4%
ADMINISTRAZIOA 138.000,00 € 7%
INBERTSIOAK SIST ETA TEKNOLOGIA 30.000,00 € 2%
GUZTIRA 1.879.962,00 € 100%
EMAITZA 17.492,00 €

MUNDUKIDEren sare sozialetan esandakoak

  • Mundukide en Mozambique
  • Mundukide en Mozambique
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide