2015

AUDITATUTAKO KONTUAK

SARRERAK PG 2015 %
KOOPERATIBAK 476.806 € 25%
ERAKUNDE PUBLIKOAK 1.245.830 € 64%
GKE 62.161 € 3%
PARTIKULARRAK 67.343 € 3%
HEGOALDEAN LORTUTAKOAK 69.379 € 4%
BESTELAKOAK 20.138 € 1%
GUZTIRA 1.941.657 € 100%
GASTUAK PG2015 %
INTERKOOPERAZIO EKINTZAK 1.669.790 € 86%
MOZAMBIKE 995.175 € 51%
KUBA 212.024 € 11%
BRASIL 322.478 € 17%
HERRIALDE BERRIAREN IDENTIFIKAZIOA 19.732 € 1%
INTERKOOPERAZIOA OROKORRA 40.381 € 2%
HITZARTUTAKO PROGRAMAK 80.000 € 4%
GASTU OROKORRAK 263.101 € 14%
KAPTAZIOA 40.317 € 2%
KOMUNIKAZIOA ETA SENTSIBILIZAZIOA 78.317 € 4%
KUDEAKETA 144.467 € 8%
GUZTIRA 1.932.891 € 100%
EMAITZA 8.766 €