Kontuak

AUDITATUTAKO KONTUAK

SARRERAK PG 2014 %
ENPRESA KOOPERATIBOAK 362.218,00 € 21%
ERAKUNDE PUBLIKOAK 1.114.587,00 € 64%
GKEk 99.439,00 € 6%
PARTIKULARRAK 67.763,00 € 4%
HEGOALDEAN JASOTAKO LAGUNTZAK 63.729,00 € 3%
ESKEINITAKO ZERBITZUAK 10.800,00 € 1%
BESTELAKOAK 15.537,00 € 1%
GUZTIRA 1.734.073,00 € 100%
GASTUAK PG 2014 %
INTERKOOPERAZIOA 1.504.220,00 € 88%
MOZAMBIKE 623.275,00 € 36%
KUBA 211.844,00 € 13%
BRASIL 569.101,00 € 33%
HITZARTUTAKO PROGRAMAK 100.000,00 € 6%
FONDOEN KAPTAZIOA 53.977,00 € 3%
KOMUNIKAZIO ETA SENTSIBILIZAZIOA 38.086,00 € 2%
ADMINISTRARITZA 126.567,00 € 7%
GUZTIRA 1.722.849,00 € 100%
EMAITZA 11.224,00 €

MUNDUKIDEren sare sozialetan esandakoak

  • O churrasco
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide
  • Cooperativistas de MONDRAGON en cooperación con Mundukide
  • Voluntarios de LKS auditores colaboran en el proyecto de Marrupa