Pobrezia eta Esternalitatea – José Antonio Mendikute

2012-10 fromaçao instr gergelim

Nazio Batuen Elikadura eta Nekazaritza Erakundeak (FAO) zioen duela gutxiko informe tematiko batean, sarreretan eta aukera ekonomikoetan ageri diren desberdintasunei aurre egin gabe txirotasuna ez dela sekula erauziko.

Grafiko honetan ageri da munduko eskualde desberdinetan eguneko 1,6 euro baino sarrera txikiagoak dituzten pertsonen ehunekoa. Oro har, 700 milioi pertsonek, munduko biztanleriaren % 9,6ak, oraindik muturreko pobrezian bizi irauten du.

kuadro

Desberdintasun hauek murrizteko, FAOk baieztatzen du, beste neurri batzuen artean, txiroek produkzio baliabideetara sarrera izatea beharrezkoa dela.

Zalantzarik gabe kapital fisikoa (instalazio produktikiboak, ekipamenduak eta beste aktibo batzuk) eta giza potentzia (hezkuntza, osasuna eta gaitasun teknologikoak) dira pobreziatik irtetzeko eta edozein lurraldetan garapen ekonomikoa hasteko inbestsio basikoak.

Kapital fisikoarekiko giza-potentziak duen desberdintasuna esternalitate positiboen ekoizpena da, hau da, inguruarekiko efektu onuragarriak sortzea.

Hezkuntzak esternalitate handiak gordetzen ditu, pertsona batek formazioa jasotzen duenean ez baitelako ahalmen produktiboa bakarrik areagotzen, inguruan aurkitzen direnen ahalmenak ere hobetu egiten baitira.

Erternalitate positiboak dira irakaskuntzaren planifikazioan Estatuak parte hartzearen arrazoietako bat, denboraldi batean derrigorrezko eskolaratze bat ezarriz eta maila altuagoetako ikasketetara sarrera erraztuz.

Mundukidek bere trebakuntza aktibitateak, ezagutza eta giza potentzia osatzen duten baloreen esparruan kokatzen ditu. Hegoaldeko herrialdeetan bertatik bertara egiten du lan pobreziatik ateratzen laguntzeko autogestio ahalmena bultzatuaz eta iniziatiba ekonomiko eraginkorrak aurrera eramateko ekintzailetza indartuaz.

Programen helburua jendearen bizi maila hobetzeko lankidetzan aritzea da. Parte hartzaileen artean,hezkuntza eta aholkularitza prozesuetako trebakuntza profesionalarekin batera, kooperazioaren balore solidarioak hedatuaz. Ahaleginen fruituak partekatuz, pertsona guztien ongizatea bermatzeko.

José Antonio Mendikute – Boluntarioa

MUNDUKIDEren sare sozialetan esandakoak


Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694

Warning: A non-numeric value encountered in /home/mundukid/www/wp-includes/SimplePie/Parse/Date.php on line 694